หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

NO. MC12 ข้าวหมูระเบิด 60 บาท (เพิ่มไข่ดาว 10 บาท) (Rice topped with fried spicy minced pork and herb + fried egg)

Read more

70 ฿ หยิบใส่ตะกร้า